Menüü
Külmaahela säilitamine

Kõlblik kuni. Parim enne. Põhimõtteid külmaahela säilitamise kohta tuleb täita alati.

Loe edasi

Ristsaastumise vältimine

Ristsaastumine on toidu saastumine mikroobidega õhu, inimeste, teiste toitude, töövahendite või tööpindade kaudu. Ristsaastumise vältimiseks tuleb hoolikalt...

Loe edasi

Kuumtöötlemine

Kuumtöötlemise käigus hävinevad toidu riknemist põhjustavad ja haigusttekitavad mikroobid. Mikroobide hävitamiseks on vajalik saavutada toidu sisetemperatuur 75...

Loe edasi

Jahutamine

Kuumtöödeldud toidu kiire jahutamine on väga oluline, kui toitu serveeritakse või säilitatakse jahutatuna või toitu kavatsetakse külmutada.

Loe edasi

Külmutamine

Külmutatakse jahtunud või jahutatud toitu. Ärge külmutage sulanud toitu uuesti!

Loe edasi

Sulatamine

Enamikke sügavkülmutatud toite võib võtta sügavkülmast ja kuumtöödelda kohe. Sulanud toitu ei külmutata uuesti.

Loe edasi

Taaskuumutamine

Toidu keskosa temperatuur peab kuumenema temperatuurini 75 °C ning enne serveerimist ei tohi temperatuur langeda alla 63 °C. Tarbi taaskuumutatud toit kohe ja ära...

Loe edasi

Isiklik hügieen

Kõige lihtsam hügieeni tagamise viis on käte pesemine. Peske käsi alati enne toiduga tegelemist ning korduvalt toidu valmistamise ajal!

Loe edasi