Toit ja toidu valmistamine

Esta

7. august 2015

Toit ja toidu valmistamine

Miks ei ole alkohoolsete jookide pakenditel infot koostis- ja toitainete kohta? Miks on alkoholile tehtud erand? Sigarettidel on kirjas kahjulike ainete sisaldus, limonaadil on kirjas kilokalorid, alkoholil millegipärast aga mitte, olgugi et see lisaks muudele tervisekahjudele sageli ka ülekaalu tekitab.

Spetsialist vastab:Tagli Pitsi

Küsimusele vastab Põllumajandusministeeriumi Toidu üldnõuete büroo vanemspetsialist Katrin Lõhmus: “2011. aastal võeti vastu uus Euroopa Partlamendi ja Nõukogu määrus nr 1169 toidu märgistuse kohta. Selle kohaselt peab Euroopa Komisjon esitama aruande, milles käsitletaks alkohoolsete jookide koostisosade ja toitumisalase teabe esitamise suhtes kohaldatavate nõuete rakendamist. Komisjon lisab sellele aruandele vajaduse korral õigusakti ettepaneku, millega määratakse kindlaks eeskirjad kõnealuste toodete koostisosade loetelu või neid käsitleva kohustusliku toitumisalase teabe esitamise kohta. Seda ei ole Euroopa Komisjon seni teinud.
Samuti juhime tähelepanu, et ka toidu märgistusel muutub toitumisalase teabe esitamine kohustuslikuks alles järgmise aasta s.a 2016. aasta lõpust.”