Menüü

Miks me sööme

Seda, miks, mida ja kui palju me sööme, mõjutavad väga paljud erinevad tegurid.

Söömist mõjutavad tegurid

Füsioloogilised ja bioloogilised teguridIndividuaalsed teguridSotsiaalne keskkondFüüsiline ja majanduslik keskkond
 • Isu ja nälg
 • Maitsemeel ja toidu sensoorsed omadused
 • Vanus, sugu, geenid
 • Aktiivsuse tase
 • Terviseseisund (haiguslikud seisundid, allergiad)
 • Harjumused
 • Uskumused
 • Oskused
 • Teadmised
 • Psühholoogilised faktorid (sh kehakuvand, tuju, stressitase)
 • Emotsioonid
 • Ajapiirangud
 • Kultuur
 • Usk
 • Käitumisnormid
 • Eeskujud
 • Suhted
 • Sotsiaal-majanduslik staatus
 • Seadusandlus
 • Meedia ja reklaam
 • Toiduvalikud (poes, koolis, restoranis jne)
 • Toidu kättesaadavus (majanduslik ja füüsiline)
 • Haridussüsteem ja avalik info
 • Kliima
 • Toidu tootmine, põllumajandus

Nagu jooniselt näha, sööme peale nälja ja eluspüsimise veel mitmel muul põhjusel. Paljud söömiskäitumist mõjutavad tegurid on tugevalt seotud ühiskonnakorraldusega. Füüsilise, majandusliku ja sotsiaalse keskkonna tegurid määravad osaliselt ette ära, milliste valikute seast me üldse toiduotsuseid teha saame. Näiteks võib poliitiliste otsustega toetada põllumajandust, mis suurendab kindlate toitude mahtu poodides, suure põua korral võib toidu hind tõusta ja kättesaadavus väheneda ning mõnedes riikides ei ole religiooni tõttu võimalik süüa sea- või veiseliha.

Keskkondlikke tegureid individuaalselt mõjutada on keeruline. Kuigi on võimalik teha otsuseid valimistel, kolida teise riiki või sihilikult käituda ümbritsevast kultuurikeskkonnast eristuvalt, on need tegevused kaudsed ning üksikisiku jaoks rasked. Samuti on keeruline või võimatu mõjutada mitmeid füsioloogilisi või bioloogilisi tegureid. Kõige lihtsam on iseenda söömiskäitumist muuta individuaalsete tegurite kaudu.

Kuna tänapäeval on toit tihti kättesaadav nii päeval kui ka öösel, võibki süüa näiteks harjumusest, naudingu eesmärgil, olukorrast tulenevalt (näiteks tähistamiseks) ja isegi siis, kui nälga pole. On oluline teadvustada, mis meid sööma ajendab, et saaksime enda käitumist vastavalt korrigeerida. Toitumine.ee lehelt leiad erinevaid artikleid, mis võivad aidata söömist mõjutavaid individuaalseid tegureid tuvastada või paremuse poole suunata: