Menüü

Taimetoitluse põhjused

Loomset päritolu toodetest loobumiseks on kolm peamist põhjust: eetika, tervis ja keskkond.

Eetilised põhjused

Eetilised põhjused lähtuvad arusaamast, et loomad on tundevõimelised olendid, kes tunnevad valu, hirmu, rõõmu ja naudinguid ning kellel on soov elada ja kannatusi vältida. Seega ei ole neile põhjendamatute kannatuste tekitamine õigustatud. Veganid leiavad, et tänapäeval ei ole loomade inimese toiduks tarbimine eluspüsimiseks ja terve olemiseks hädavajalik ning eeskuju näidatakse enda tarbimisvalikutega.

Tervisega seotud kaalutlused

Praegu ei ole piisavalt andmeid, mis näitaksid taimetoitluse selgeid eeliseid kroonilistesse haigustesse haigestumise riski vähenemisel võrreldes tasakaalustatud ja mitmekesise segatoitumisega. Seega, tervise seisukohast ei saa üheselt väita, et üks oleks parem kui teine. Kui aga võrrelda taimetoitlasi segatoiduliste inimestega, kelle söömisharjumused ei ole vastavuses toitumissoovitustega, esineb viimastel rohkem kõrgvererõhktõbe, vere kõrgenenud kolesteroolitaset ja diabeeti ning nende hulgas on rohkem ülekaalulisi ja rasvunuid. Samuti võib taimne toitumine vähendada vähiriski ning meestel on seostatud taimetoitlust väiksema riskiga surra südame- ja veresoonkonnahaigustesse.

Keskkonnakaitse

Toidu tootmine inimkonna toitmiseks põhjustab oluliselt mitmeid keskkonnakahjusid, nagu metsade mahavõtmist, mulla erosiooni, mageveepuudust, õhu- ja veereostust, kliimamuutusi ja bioloogilise mitmekesisuse vähenemist.

Toidu tootmisel ja tarbimisel tekkivad keskkonnamõjud (nt kasvuhoonegaasid ja maakasutus) sõltuvad suuresti tarbijate toitumisharjumustest. Seejuures kaasneb üldjuhul loomsete toodete (nii liha kui ka piima) tootmisega suurem ressursikulu ja rohkem kasvuhoonegaase kui taimsete toodete puhul.

Kui arvestada toidu kliimamõju, on leitud, et muna-piima taimetoitlus vähendab toidu kliimamõju kuni veerandi võrra ja vegan toitumine kuni poole võrra. Samas väheneb ka segatoitumise kliimamõju ligi veerandi võrra, kui valida toidupüramiidi igast põhitoidugrupist väiksema keskkonnamõjuga toite.

Kuna keskkonnamõju koosneb väga paljudest omavahel seotud aspektidest, siis ei pruugi loomset päritolu toodetest täielikult loobumine olla ainuke ega ka parim viis oma ökoloogilist jalajälge vähendada.

Olulise panuse saad anda, kui vähendad liha, eriti just lihatoodete tarbimist ning suurendad teraviljade, samuti puu- ja köögiviljade ning marjade söömist. Punase liha (veise-, sea-, lamba-, kitseliha) asendamine mõne muu, mõõdukama keskkonnamõjuga loomset päritolu toiduga (muna, piim, kala) aitab samuti kaasa ökoloogilise jalajälje vähendamisele.

Valguallikate mitmekesistamiseks kasutatakse sageli tooteid, mida Eestis ei kasva. See toob omakorda kaasa täiendavad transpordikulud, keskkonnasaaste jm probleemid. Seega ka taimetoitluse korral on soovituslik jälgida oma toidu keskkonnamõju ja eelistada kohalikke valguallikaid ning kohalikke ja hooajalisi puu- ja köögivilju ning marju.

Loe veel toidu jätkusuutlikkuse kohta.